Comment traduire "Cascà" ?


Voir les proverbes avec Cascà.

Tomber
Cascà annantu à e ghjinochje. Tomber sur les genoux.
Cascà da cavallu. Tomber de cheval.
U ventu hà fattu cascà i frutti sempre aciarbi / acerbi. Le vent a fait tomber les fruits encore verts.
A saetta hè cascata annantu à u campanile. La foudre est tombée sur le clocher.
D'ottobre càscanu e castagne. Les châtaignes tombent en octobre.
Guarda d'ùn cascà ! Prends garde de ne pas tomber.
Càscanu e mosche da u freddu. Le froid fait tomber les mouches.
Càscanu i denti / i capelli. Les dents / les cheveux tombent.
E castagne càscanu d'ottobre. Les châtaignes tombent au mois d'octobre.
Cascò seccu. Il tomba raide mort.
Cascà da u celu. Tomber du ciel (ou) des nues.
Cascà à capusteghju. Tomber à la renverse.
Tomber (fig.)
Cascà da u sonnu. Tomber de sommeil.
Cascà bè. Bien tomber.
Cascà male. Mal tomber.
A festa casca in sàbatu. La fête tombe un samedi.
S'ella casca ... Si ça tombe bien ...
S'ellu li casca in manu, l'hà da tastà. S'il lui tombe sous la main, il recevra une volée de coups.
Pasqua casca di marzu o d'aprile. Pâques tombe en mars ou en avril.
Cascà in luni. Tomber un lundi.
Ci hè cascatu. Il est tombé dans le piège (d'une pers. maladive).
Cascate pròpiu bè. Vous tombez à pic (ou) bien.
Sè tù mi caschi in manu / à tiru. Si jamais je t'attrape, si j'ai l'occasion de te retrouver.
Càscanu i sentimenti. (in Scàppanu i sentimenti) Les bras en tombent.
Cascacci, cascà in tràppula. Tomber dans le lac (ou) le piège (ou) la souricière.
Quantu casca. Ce qui en tombe, un tant soit peu.
Cascà mortu di stanchezza. Etre mort de fatigue.
Ùn cascherà micca u mondu. Le monde n'en périra pas, ce ne sera pas un malheur.
Induve si anderà à cascà. Où irons-nous tomber.
Cascà in dumènica. Tomber, arriver le dimanche.
Cascà sottu legge. Tomber sous le coup de la loi.
Cascà in disgrazia. Tomber en disgrâce.
Se faire, advenir (hasard)
Cumu casca chì ... ? Comment se fait-il que ... ?
Invità unu à cum'ella casca. Inviter quelqu'un "à la fortune du pot".
Hè cascata cusì. C'est le hasard qui l'a voulu.
Cum'ella casca. N'importe commen, au p'tit bonheur (fam.).
Quand'ella casca. N'importe quand.
S'ella casca ... Le cas échéant ...
Cascherà. Ce sera pour la prochaine fois.
Caschi cum'ella caschi. Quoiqu'il advienne.
Cumu casca chì tù sìa quì ? Comment se fait-il que tu sois ici ?
Caschi cum'ella caschi. Quoi qu'il arrive, de toutes façons, advienne que pourra.
S'ella casca. Le cas échéant, si l'occasion s'en présente.
Serà cum'ella casca. Il en sera selon (ou) comme il pourra.
Cascherà. Ce sera pour la prochaine fois (ou) à la première occasion
Idiomatismes, Locutions, Proverbes, Citations...
Casca trè libbre. Cela fait trois livres.
Casca centu franchi u metru. Cela vaut (ou) revient à cent francs le mètre.
Cascà à l'ùltimu scalellu. Echouer au port.
Cascà longutiratu. S'affaler.
Ùn ne lascià cascà una / lascianne. Ne pas en perdre une miette • ne rien laisser passer (pers. attentive).
Ch'eiu caschi mortu sì ... Que je tombe mort si ...
Lascià cascà a cunversazione. Ne pas parler, se taire.
Casca arrittu (arritta). C'est tout juste s'il (elle) tient debout.
Stà rittu per un cascà. D'une personne faible / c'est miracle qu'il ne tombe pas.
Cascà cum'e un tòrdulu. Tomber raide / sec.
Cascà cum'e un tenente à cavallu. Tomber raide / sec.
Ch'elle mi càschinu e mani s'o l'aghju toccu. Que l'on me coupe les mains si je l'ai touché.
Ch'elle mi càschinu l'unghje s'o l'aghju toccu. Que l'on m'arrache les ongles si je l'ai touché.
Ch'elle mi càschinu e grònchjule s'o l'aghju toccu. Que l'on m'arrache les phalanges si je l'ai touché.
Cascà di male in peghju. Tomber de Charybde en Scylla.
Cascà di nasu, di capu. Tomber sur le nez, la tête.
Ch'elli ti càschinu ! Puissent tes ongles en tomber !
Chì tù caschi da in altu, à mani in stacca ! Puisses-tu tomber de très haut et les mains liées !
Tù possa cascà da tant'altura quantu vecu di lungura ! Puisses-tu tomber d'aussi haut que je vois au loin !
"Tutti dìcenu ch'eiu ùn pudìa cascà megliu." P. Rocca Tout le monde dit que je ne pouvais arriver plus au bon moment.


Et quelques dérivés ...

Cascasginà (v.) Tituber
Cascasginà = Caschicinà *(v.) Chanceler de faiblesse, d'extrême fatigue ou de sommeil, trébucher
Caschicinoni (adv.) En chancelant
Cascatoghja (n.f.) Chute de personne
Cascatoghja (n.f.) Vilaine/mauvaise chute
Cascata (n.f.) Chute de personne • Cascade (= spicia)
Caschente (adj.) Maigre à tomber, cadavérique
Càschita (n.f.) Chute de fruits mûrs, feuilles mortes • Gain inattendu (héritage).
A càschita di i capelli La chute des cheveux
Cascaticciu = cascatìu (adj.) (fruit) mûr au point de tomber de l'arbre • (arbre) prêt à jeter ses fruits
Un/una casca è pienghji (n.inv.) Un/une mauviette

* : Caschicinà est un verbe eghjincu.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!