Comment traduire "Circà / Cercà" ?


le participe passé de Circà = Cercà est Circatu ou Cercu [ʧ'ɛrku].
Dans les régions où l'alternance vocalique n'est pas très respectée, on dit plutôt Cercà.

Chercher
L'hà circatu da per tuttu. Il l'a cherché partout.
Sì tù ch'e' aghju cercu tutta a santa ghjurnata. C'est toi que j'ai cherché toute la journée.
Circà e so spichjette, furtuna, voti. Chercher ses lunettes, fortune, des suffrages.
Circà soldi in prestu, maritu. Chercher de l'argent à emprunter, un mari.
Tâcher (circà di)
Cerca di ghjunghje prestu. Tâche d'arriver tôt.
Chercher (des noises)
Ùn mi circà chì ùn ti cercu ! Ne me cherche pas !
Idiomatismes, Locutions, Proverbes ...
À chì cerca trova. Qui cherche trouve.
Circàssile cù a rùspula. Donner des verges pour se faire battre.
À chì Dìu cerca Dìu trova ! Il l'a bien cherché !
Circà un pelu inde l'ovu. Chercher l'impossible (une aiguille dans une botte de foin).
Circà u pelu in l'ovu. Chercher la petite bête, se montrer tatillon.
Circà a luna in u pozzu. Vouloir décrocher la lune.
Circà cinque pedi à un muntone. Chercher midi à quatorze heures.
Circà per terra è per mare. Chercher par monts et par vaux.
À chì ùn le fughje e cerca. Qui ne les fuit pas les cherche (les histoires).
Circà più chè pan di granu. N'être jamais content.
Vai è cerca ! Va savoir !


Et quelques dérivés ...

Cerca (n.f.) ['ʧɛrka] Recherche • quête
Esse in cerca (à a cerca) di qualchisìa Etre à la recherche de quelqu'un.
Frate di cerca Frère quêteur.
À l'incirca (adv.) = circa (rare). Environ
U circadore Chercheur
Circarinu (adj.) Querelleur
Circatà Mendier aux portes.

U circandaghju

Le mendiant

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!