Intornu à a parolla ... Basta


Ce que disent les dictionnaires ...
Ce que disent les auteurs corses ...
Petits exercices de révision


Ce que disent les dictionnaires ... - D'appressu à i dizziunarii ...

Basta ! /interjection/ [b'asta] ou [b'aʃta] : ça suffit ! assez ! = basta !

Bastà = abbastà /verbe/ [bast'a] ou [baʃt'a] : suffire = bastare.

Basta cusì : c'est assez.
Una cosa quantu basta : quelque chose de raisonnable, sans exagération.
Tantu chì basti ! : point trop n'en faut !
È basta ! : et puis c'est tout.

Les dérivés :

Bastante = bastente /adv/ : suffisant.
Bastanza /nom féminin/ : quantité suffisante.
Avè a so bastanza : avoir son compte.
Abbastanza (= à batanza) : assez.
Abbasterebbe ! = basterìa ! /interjection/ : ce serait surprenant, il ne manquerait plus que ça !

 

Bastà /verbe/ : suffire.

Basta à vulè : il suffit de vouloir.
Basta ch'o voglia : il suffit que je veuille.
Una dunnetta chì ... basta : une femme on ne peut mieux.

Les dérivés :

Basta ! : assez !
Bastanza /n.f./ : suffisance.
À bastanza : à suffisance, suffisamment.

À bastanza pienu : assez, suffisamment plein.
Cumu state ? À bastanza bè : comment allez-vous ? assez bien.
Tantu troppu cà à bastanza : trop est autant que assez (pour inciter à la modération).

 

Bastà /verbe/ : suffire.

Avà basta ! : c'est assez.
Ùn basta à pienghje : il ne suffit pas de pleurer.
Ùn tantu basta : cela suffit.
Ùn l'hè bastatu di ... : non content de ... .
Tantu quantu basta : toute proportion gardée.
Basta chì tù dica : il suffit que tu dises.
Basta chì tù li voli : un geste et tu l'as.

 

Basta /adverbe/

Basta ! : assez, cela suffit, suffisamment !
Basta cusì ! : assez, c'est assez comme ça, trêve de plaisanterie.
Ùn tantu basta : cela suffit.
Ùn dì nè nò nè basta : ne jamais refuser (ou) dire assez.
Basta chì ... : pourvu que ... .

Locutions et Proverbes :

Hè cane vechju è tantu basta : il est très malin.
Tantu chì basti : nè troppu nè pocu : juste ce qu'il faut : ni trop, ni peu.
À cavallu sprunatu li basta u calcagnu : point n'est besoin de l'éperon à une bête habituée, le coup de talon suffit.
Basta una favìllula per mette un grand' incendiu : il suffit d'une étincelle pour provoquer un grand incendie.

Citations :

"Basta à vede ind'e trincere cume face u so' duvere." (Ch.P. Lucciardi)

Bastà /verbe/ : suffire.

À mè mi basta : cela me suffit.
Basta ! : cela suffit, en voilà assez !
Avale basta ! : cessez maintenant.
Basta à dì chì ... : il suffit de dire que ... .
Basta à vèdelu : il suffit de le voir.
Ùn mi basta l'ànimu di : je n'ai pas le courage de.
Un tantu chì basti : la quantité suffisante.
Una dunnetta chì basta : une femme on ne peut mieux.
Bastava à sè stessu : il se suffisait.
Basta mille grazie : c'est assez, merci.
Mi basta : je suis content.

Locutions et Proverbes :

Pidochju * risalitu è tantu basta ! : un ignorant parvenu !
Ùn basta à ghjunghje, bisogn'à arrivà ! : il ne suffit pas d'arriver, encore faut-il arriver à temps.
Quandu u pocu basta, l'assai si guasta : quand le peu suffit, le trop se gâte (à quoi bon le superflu).

* Chì Dìu ti guardi di pidochju risalitu è di riccu impuveritu ! : Dieu te préserve du pauvre parvenu et du riche appauvri !

Citations :

"Ma per fa la to' vendetta, stà sicuru bastà ancu ella." (voceru.)
"Bàstinu li to' discorsi cu tante belle parolle." (Gh. Olivieri)
"Basta forse un gestu di grazia." (A.F. Filippini)
"O pocu sàvia, ùn vi basterà dunque." (d°)
"Ùn bàstanu le tintenni s'ell'ùn c'é la sunagliera." (Al. A Muvra)

Les dérivés :

Bastante = bastente /adj./ : suffisant !
Bastanza /n.f./ : suffisance.
À bastanza = Abbastanza /adv./ : assez, à suffisance, suffisamment.
Abbastà /v./ : suffire.
Abbastassi /v.pron./ : se suffire.
Abbastante /adj./ : suffisant.
Abbastanza /n.m./ : (le) suffisant.

Èramu più bastanti chè ellu : nous étions plus suffisants que lui.
Più di bastanza : plus que suffisant.
Avè a so' bastanza : avoir son compte.
Ùn t'abbasta ancu cusì ? : cela ne te suffit pas encore, cela ne te suffit-il donc pas ?
Abbastanza scemu per falla : assez fou pour le faire.
Aghju avutu abbastanza disgrazie : j'ai eu assez de malheurs.
N'aghju abbastanza / più chè abbastanza : j'en ai assez / plus qu'assez.
Abbastanza caru : assez cher.
Cuntintassi di u so' abbastanza : ne pas demander son reste, se contenter de ce qu'on a.

Locutions et Proverbes :

E bestie ùn mànghjanu chè a so' bastanza : les bêtes ne mangent qu'à leur faim.

Citations :

"Chì versu lu prugressu più s'avanza, più à lu corciu li manca u s'abbastanza." (AF Tristani)


Ce que disent les auteurs corses ... - D'appressu à l'autori corsi ...

Bastà : suffire, être suffisant. Vient du latin vulgaire bastare, servir de soutien, dérivé du latin tardif bastum, bâton et au sens figuré soutien.

Mi basta : ça me suffit.
Tantu chì basta : ça suffit comme ça, il y en a marre.
Avà, basta ! : maintenant, ça suffit !
Basterà ! : suffit !
Basta cusì ! : ça suffit comme ça !
Basterà cusì ! : en voila assez !

Bastanza : suffisance (quantité assez grande).

N'hà a so bastanza : il (en) a son compte.
Hà dettu abbastanza : il a assez parlé.
Ci hè abbastanza acqua : il y a assez d'eau.

Bastante : suffisant.

Hè bastante = ci n'hè abbastanza : c'est suffisant.

 

 

 

 


Exercices - Esercizii

Quelques petits exercices de traduction directement inspirés de ce que vous venez de lire ...

Les haricots me suffiront. Mi basteranu i fasgioli.
Cela suffit, maintenant ! Avà basta !
Tu en as assez mangé. Ne ai manghjatu abbastanza.
Il suffit d'y aller. Basta à andacci.
Il suffit que nous y allions. Basta chè no ci vàchimu.
J'en ai pris suffisamment. Point trop n'en faut ! Ne aghju pigliatu abbastanza. Tantu chì basti !
Pierre est assez fatigué. Petru hè abbastanza stancu.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!