La faune - L'animali


L'acellu face un nidu à nantu à l'àrburu.

laʤ'ellu v'aʤɛ un n'i(d)u ann'anta l'arburu

Cacciu l'acillame chì aghju u permessu.

k'aʧu laʤill'amɛ ki 'adju ubɛrm'ɛssu

À Pasquale li piace di più u salvaticume.

appaskw'alɛ libj'aʤɛ (d)ibj'u uzalbadig'umɛ

Mì, ci hè un àcula à mezu celu.

mi, ʧ'ɛ un'agula am'ɛdzuʤ'elu

U pastore porta l'agnellu feritu.

ubast'orɛ b'ɔrta lãɲ'ellu v'eridu

L'ala di a farfalla hè bella.

l'ala (d)i avarf'alla ɛbb'ɛlla

L'altore manghja l'animali morti.

lalt'ɔrɛ m'andja lanim'ali m'orti

Aghju vistu un' ànatra.

'adju w'istu un'anadra

L'anguilla si piatta sott'à e petre.

langw'illa zibj'atta z'ɔtta ɛb'edrɛ

Ci hè un animale inde a casa.

ʧ'ɛ unanim'alɛ ndɛ ag'aza

L'ape fàcenu u mele.

l'abɛ v'aʤɛnu um'elɛ

Puzza u beccu !

p'uttsa uw'ɛkku

A bèllula caccia i topi.

aw'ɛllula g'atʧa id'ɔbi

Ssa bestia hè goffa.

ssa w'ɛstja ɛgg'ɔffa

Hà persu u so bistiame inde u focu.

app'ɛrsu uzɔ wistj'amɛ ndɛ uv'ogu

Trà u boie è u sumere, c'era u ciucciu.

tra uw'ojɛ ɛ uzum'ɛrɛ, ʧ'era uʤ'utʧu

I bruchi anu manghjatu e/l' insalate.

ir'ugi 'ãnu mandj'a'du ɛnsal'adɛ / linsal'adɛ

Ssu camellu hè u meiu.

ssugam'ellu ɛ um'ɛju

Parte à a caccia cù u so cane.

p'artɛ a ag'atʧa gu uzɔg'ãnɛ

Stu caniolu hè dumatu pè a caccia.

stugãnj'olu ɛdum'adu bɛra g'atʧa

A capra nera si n'hè scappata.

ag'abra n'ɛra sinɛskapp'ada

U caprettu hà suttu u latte.

ugabr'ɛttu a z'uttu ul'attɛ

U cavallu galoppa ind'u pratu.

ugaw'allu gall'oppa ndubr'adu

Petru hà tumbatu un cignale.

p'edru attumb'adu unʧign'alɛ

C'era dinò un cignalottu.

ʧ'era (d)in'u unʧinjal'ɔtu

U ciocciu face un tazzu !

uʤ'oʧu v'aʤɛ unt'attsu

A coda di a ghjandaghja hè bianca.

ag'ɔ(d)a (d)i a jand'adja ɛbbj'anka

U corbu hè neru.

ug'ɔrbu ɛn'ɛru

U cunìgliulu hè impauritu.

ugun'iljulu ɛmpaur'idu

A cuppulata viaghja pianu pianu.

aguppul'ada wi'adja bj'ãnu bj'ãnu

A curnachja ùn si manghja micca.

agurn'atja unsim'andja m'ikka

Ci hè un falchettu chì vola.

ʧɛ unfalk'ɛttu gib'ɔla

U falcu hà chjappatu un topu.

uv'alku attjapp'adu unt'ɔbu

Un falcu di fiume vola sopra a casa.

unf'alku (d)ivj'umɛ w'ola z'ɔbra ag'aza

U fasgianu era annant'à a strada.

uvaʒ'ãnu 'era ann'anta astr'aa

L'àsinu manghja fenu.

l'azinu m'andja v'ɛnu

In ssa gabbia ci sò dui acelli.

inssag'abbja ʧiz'ɔ d'ui aʤ'elli

A ghjallina / gallina hà fattu un ovu.

ajall'ina / agall'ina aff'attu un'owu

U ghjallu / gallu canta à l'alba.

uj'allu / ug'allu g'anta all'alba

U ghjattu / gattu ghjoca cù una palla.

uj'attu / ug'attu j'oga gu unab'alla

A ghjumenta corre inde u pratu.

ajum'ɛnta g'ɔrrɛ ndɛ ubr'adu

U grillu salta sempre.

ur'illu z'alta z'ɛmprɛ

A lèvura fughje davanti à u cacciadore.

al'ɛwura v'udjɛ (d)aw'anti a ugaʧa'ɔrɛ

Santa hà vistu un lione.

s'anta abb'istu unli'ɔnɛ

A lovia di zìu Ghjuliu hè malata.

al'ovja (d)idz'iu j'ulju ɛmal'ada

A lumaca manghja a insalata / l'insalata

alum'aga m'andja ansal'ada / linsal'ada

U lupu hè un animale feroce.

ul'ubu ɛ unanim'alɛ fɛr'ɔʤɛ

L'alifante hè un mammiferu.

laliv'antɛ ɛ un mammiv'ɛru

E mosche vòlenu tutt'à l'ingiru.

ɛm'ɔskɛ w'ɔlɛnu d'utta linʤ'iru

Hà messu a legna à nant'à u mulu.

amm'ɛssu al'ɛ̃ɲa ann'anta um'ulu

U pastore fisca a pècura.

ubast'ɔrɛ v'iska ab'egura

À caccia, cercu e pernice.

akk'aʧa, ʧ'ɛrku ɛbɛrn'iʤɛ

Un pesciu rossu m'hè scappatu.

unp'ɛʃu r'ɔssu mɛ skapp'adu

U piulellu hè giallu.

ubjul'ellu ɛʤ'allu

Aghju trovu una piuma d'oca.

'adju dr'ɔwu una bj'uma (d)'oga

U porcu hè grossu.

ub'orku ɛ gr'ossu

S'hè fattu punghje da un porcuspinu.

sɛff'attu b'undjɛ (d)a unpɔrkusp'inu

A volpe hà manghjatu u pullastru.

aw'ɔlpɛ amandj'adu ubull'astru

Manghja a quagliula !

m'andja agwalj'ula

A ranochja salta ind'u lavu.

aran'otja z'alta ndul'awu

U ricciu si move ind'a so tana.

ur'iʧu zim'ɔwɛ ndazɔd'ana

Mi stumaca ssu ruspu !

mistum'aga ssur'uspu

Tamante sanne ch'ellu hà issu cignale !

tam'antɛ z'annɛ k'ɛllu a ssuʤiɲ'alɛ

U cignale l'hà datu una sannata.

uʤiɲ'alɛ lad'adu unazann'ada

A scimia mi face ride.

aʃi'mja miv'aʤɛ r'i(d)ɛ

U sumere hà l'arechje grande.

uzum'ɛrɛ alar'ɛtjɛ r'andɛ

Cum'ella hè chjuca a talpa !

kum'ɛlla ɛttj'uga ad'alpa

U topu hà una coda longa.

ud'ɔbu a una g'ɔ(d)al'ɔnga

U topupinnutu hè appesu à u cantellu.

u dɔbubin'udu ɛ app'ɛzu a ugant'ellu

Aghju mancatu u tòrdulu.

'adju mank'adu u d'ɔrdulu

U toru mi corre appressu.

ud'ɔru mi g'ɔrrɛ appr'ɛssu

A truìta si manghja bella cotta.

adru'ida zi m'andja w'ɛlla g'otta

U tupucciu teme u frastornu.

udub'uʧu d'ɛmɛ u vrast'ornu

A vacca hà fattu assai latte.

aw'akka aff'attu ass'ai l'attɛ

Mettu un varmu à l'amu per piscà i pesci.

m'ɛttu unb'armu all'amu bɛ pisk'a ib'ɛʃi

A vespa hà puntu à Luigi à u bracciu.

aw'ɛspa app'untu a lu'iʤi a ur'aʧu

U vitellu seguita a vacca.

uwid'ellu zew'ida aw'akka

A volpe hè maligna.

aw'ɔlpɛ ɛ mal'iɲa

A zinzala m'hà puntu.

adzindz'ala mapp'untu